Fyrir skapandi listamenn sem láta verkin tala

L
eikstjórnar- og framleiðsludeild hefur upp á að bjóða fjölbreytt og krefjandi nám. Nemendur fá faglega kennslu og mikla verklega þjálfun við að þróa, framleiða og leikstýra kvikmyndaverkum af öllu tagi. Nemandinn fær nána leiðsögn fagfólks; framleiðenda, leikstjóra og atvinnuleikara og fær sérstaka þjálfun í leikaraleikstjórn.

Leikstjórn er önnur aðalnámsgrein deildarinnar. Nemendur eru kynntir fyrir starfi leikarans og annarra náinna samstarfsmanna leikstjórans, eins og myndatökumanni, leikmyndahönnuði, hljóðhönnuði ofl. og fá þannig reynslu til að þroskast sem leikstjórar, þ.e. listrænir yfirmenn kvikmyndaverka.

Námið gefur nemendum einnig góða innsýn í hlutverk og verkefni framleiðandans og kynnir þá fyrir ýmsum stöðugildum í framleiðslu og hver ábyrgð hvers hlutverks er. Leikstjórnarþjálfunin er markviss og stýra nemendur nokkrum verkefnum á hverri önn ýmist í samvinnu eða upp á eigin spýtur.

Markmiðið er að við útskrift sé nemandi fær um að gera eigið kvikmyndaverk og hafi góðan skilning á grundvallarlögmálum kvikmyndagerðar. Mikilvægt er að nemendur læri að vinna vel saman en séu engu að síður sjálfstæðir og vandvirkir.

Atvinnutækifæri eru fjölbreytt að loknu námi og þeim fer fjölgandi þar sem þekking á myndmiðlum og kunnátta í leikstjórn- og framleiðslu verður æ verðmætari. Námið er fyrst og fremst verklegt. Hver nemandi vinnur stuttmyndir, auglýsingar, tónlistarmyndbönd, heimildamyndir, leikna sjónvarpsþætti og skemmtiþætti af ýmsum toga.

Nemendur eru teknir inn í deildina á hverju misseri og valdir með sérstökum inntökuviðtölum. Leitað er eftir leiðtogum með sterka sýn, skipulagshæfileika og listræna taug. Við deildina starfar fjöldinn allur af leiðbeinendum og kennurum sem hafa það markmið að miðla af þekkingu sinni og reynslu.

Fagstjórar

  • Hlín Jóhannesdóttir

    The Good Heart, Eldfjall
  • Hilmar Oddsson

    Tár úr steini, Kaldaljós
  • Sýnishorn úr myndum nemenda

Námskeið
Leikstjórn 1 | LST 103
Framleiðsla 1 | FRL 103
Handritsgerð 1 | HAN 101
Myndræn frásögn 1 | MFA 102
Tónlistarmyndbönd | TÓN 103
Auglýsingar | AUG 103
Lokaverkefni 1. önn | LOK 106
Tæki og tækni 1 | TÆK 106
Samstarf milli deilda | SAM 101
Kvikmyndasaga 1 | KMS 102
Leikstjórn 2 | LST 205
Framleiðsla 2 | FRL 203
Handritsgerð 2 | HAN 203
Myndræn frásögn 2 | MFA 202
Listasaga 1 | LIS 102
Sjónvarpsþættir | SJÓ 103
Leikinn sjónvarpsþáttur | LSJ 105
Tæki og tækni 2 | TÆK 204
Samstarf milli deilda | SAM 201
Kvikmyndasaga 2 | KMS 202
Leikstjórn 3 | LST 303
Framleiðsla 3 | FRL 303
Handritsgerð 3 | HAN 302
Tilraun | TIL 102
Listasaga 2 | LIS 201
Fjölkameruvinnsla | FJÖ 106
Stuttmynd | STU 106
Myndmál og meðferð þess | MYN 104
Samstarf milli deilda | SAM 301
Kvikmyndasaga 3 | KMS 302
Leikstjórn 4 | LST 404
Framleiðsla 4 | FRL 402
Handritsgerð 4 | HAN 402
Stoðnámskeið | STO 103
Heimildarmyndir | HEM 104
Lokaverkefni 4. önn | LOK 208
Samtíminn | SAT 102
Samstarf milli deilda | SAM 401
Kvikmyndasaga 4 | KMS 402
Samningar og kjör | VER 102

Umsagnir nemenda

Árin mín í Kvikmyndaskólanum voru bestu skólaár lífs míns, ég hlakkaði til að fara í skólann á hverjum degi. Kennarar voru góðir og námið gagnlegt. Þar náði ég í frábært tengslanet, kynntist nokkrum af mínum bestu vinum og samstarfsfélögum sem og vinnuveitendum. Ég hef verið verið í stöðugri vinnu í bransanum nánast frá því ég útskrifaðist frá Kvikmyndaskólanum, í kvikmyndum, sjónvarpsefni og viðburðum auk þess að hafa framleitt mitt eigið efni en ég stofnaði ásamt fleirum framleiðslufyrirtækið Fenrir Films árið 2013.

Arnar Benjamín Kristjánsson, Útskrifaður vorið 2012
Ég hóf nám við Kvikmyndaskóla Íslands haustið 2003. Ég hafði haft áhuga á framtíð sem kvikmyndagerðarmaður áður en var engan veginn með mótaða sýn á hvað það þýddi í raun og veru. Fyrsti skóladagurinn var ógleymanlegur. Það var mætt í gamla myndver RÚV, á Laugavegi 176. Þarna vorum við samankomin, ég og einhverjar sérkennilegustu 9 figúrur sem ég hef hitt á minni lífsleið til þessa. Ja, fyrir utan eina manneskju. Fyrir framan okkur stóð maður, ólíkur nokkrum manni sem nokkurt okkar hafði komist í kynni við.

(more…)

Elvar Gunnarsson, Útskrifaður vorið 2005
Kvikmyndaskólanámið var mér mikilvægt, ég hitti fólk í svipuðum hugleiðingum og fann fyrir miklum stuðningi hjá kennurum og starfsfólki. Ég var leitandi á þessum tíma og í skólanum var ég hvött til að sýna sjálfstæði og frumkvæði og það var einmitt það sem ég þurfti. Ég kynntist mörgu góðu fólki, bæði nemendum og kennurum og lærði mjög margt. Ég og tvær skólasystur mínar stofnuðum svo framleiðslufyrirtækið Anthems Of Our Youth á síðustu önninni okkar. Útskriftarmyndin okkar frá Kvikmyndaskólanum hefur komist inn á hátíðir víða um heim og við höfum nýlokið við aðra stuttmynd sem þegar er að fá góð viðbrögð.
Margrét Ósk Buhl, Útskrifuð vorið 2014
Þau tvö ár sem ég stundaði nám við Kvikmyndaskóla Íslands voru frábær. Það var þar sem ég náði fyrst að átta mig á því hvað ég vildi gera það sem eftir væri ævi minnar. Að skrifa og leikstýra kvikmyndum. Ég lærði þar þau grundvallaratriði sem maður þarf til að framleiða leikið efni þ.e.a.s. að vinna með leikurum, þróa hugmyndir í handrit og tala með myndmáli en ekki bara orðum. Einstaklingar með sama brennandi áhuga á kvikmyndagerð geta því þroskast saman í skapandi umhverfi. Það voru ekki bara praktískir hlutir sem ég lærði í KVÍ heldur eignaðist ég þar vini sem ég mun eiga til lífstíðar. (more…)
Þórður K. Pálsson, Útskrifaður vorið 2012
Þessi frábæru tvö ár í Kvikmyndaskóla Íslands samanstóðu af lausnamiðaðri samvinnu og sköpunarleikfimi, námið stuðlaði að því að ég náði að nýta mér mína bestu hæfileika með aðstoð frá mjög færum leiðbeinendum sem jafnframt veittu góðan grunn fyrir nám og störf í kvikmyndageiranum.
Annetta Ragnarsdóttir, Útskrifuð haustið 2014
Það er ekkert mál að vera „thinker“ með stútfullan heila af hugmyndum og vilja leggja sig fram. Í KVÍ kemstu ekki upp með annað en að vera „doer“ og framkvæma allar þessar hugmyndir – og rúmleg það!

Fagfólk úr öllum áttum sér til þess maður víkki stanslaust sjóndeildarhringinn og læri nýja hluti með hverju verkefni. Reynslan er nefnilega besti kennarinn og get ég með sanni sagt að ég hafi útskrifast hokinn af allskonar reynsu eftir öll þau verkefni sem ég vann við í KVÍ.

Atli Þór Einarsson, Útskrifaður vorið 2015